Campbelli dwerghamster

(Phodopus campbelli)

De Campbelli-dwerghamster komt oorspronkelijk uit Noord-Mongolië en Noord-China. Hij is nauw verwant met de Russische dwerghamster. Ze hebben de reputatie agressief te zijn, maar als je je Campbelli hamster bij een goede fokker of een betrouwbare dierenwinkel haalt is daar geen sprake van. Ze zijn wat nieuwsgieriger en assertiever dan Russische dwerghamsters. Ze worden ongeveer 1,5 tot 2 jaar oud.
In theorie kan de Campbelli dwerghamster samen gehouden worden met soortgenoten en de ervaring van leden van het Hamsterforum is beter dan met het samenhouden van Russische dwerghamsters. Echter, het is ook niet zielig om een Campbelli dwerghamster solitair te houden. Als je meerdere Campbelli dwerghamsters bij elkaar wilt houden kan dit alleen met broertjes/zusjes uit hetzelfde nest die hun hele leven bij elkaar gezeten hebben. Het is dan wel raadzaam om een reservekooi achter de hand te houden voor het geval het fout gaat.
De Campbelli dwerghamster komt in heel veel verschillende kleuren en vachttypes voor.

Ned. naam: Campbelli dwerghamster
Latijnse naam: Phodopus campbelli
Levensverwachting: 1,5 – 2 jaar
Lengte (kop-romp): 68-103 mm