Zintuigen

Het gehoor
Hamsters hebben een zeer goed gehoor, waarschijnlijk kunnen ze zelfs ultrasonore geluiden horen (geluiden verwekt door een trilling van zo’n hoge frequentie, dat de mens ze niet kan horen). Immers, via een onderzoek blijkt dat jongen in een nest soms ook ultrasonore geluiden uitstoten en ze zouden ze niet maken als de moeder ze niet konden horen. Verder kan hij ook gauw de stem van zijn verzorger herkennen.

De tast
Hij gebruikt zijn snorharen voor de oriëntatie, die waarschuwen hem bijvoorbeeld bij een hindernis. Hij heeft dus een goede tastzin.
De reukzin
Zijn reukvermogen is erg goed. Hamsters kunnen de geur van hun omgeven, partner, vijand en anderen onthouden. Ze herkennen dan ook eerder iemand aan zijn geur, dan aan het uiterlijk.
Gezichtsvermogen
Ze hebben grote ogen, net als vele andere ’s nachts actieve dieren. Ze kunnen niet erg scherp zien, maar door hun bolle/beetje uitpuilende ogen kunnen ze wel veel dingen tegelijk zien.